Előadók

« Szereplők A-K Szereplők M-Z

Dr. Márk László Ph.D.
főorvos, c. egyetemi docens, II. Belgyógyászat-Kardiológia Osztály, Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórház, Gyula
1980-ben Summa cum laude eredménnyel végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Kezdettől fogva a gyulai kórház kardiológiai profilú belgyógyászati osztályán dolgozik, 1995 óta főorvosként, 1998 óta az osztályvezető helyetteseként. 1985-ben belgyógyászatból, 1988-ban kardiológiából szakvizsgázott, 2002 óta lipidológusi képesítése van. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a kardiovaszkuláris prevenció és a lipidológia áll. Ezen a témakörökben rendszeresen publikál és tart előadásokat. Eddig 140 közleménye jelent meg, 17 angol nyelven, négy alkalommal nyerte el az Orvosi Hetilap „Markusovszky Lajos Díj”-át. 1997-ben védte meg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában az ischaemiás szívbetegség rizikófaktoraival foglalkozó egyetemi doktori (PhD) értekezését. 2006 óta a debreceni egyetem címzetes docense. A Magyar Atheroscerosis Társaság vezetőségi tagja, a Metabolizmus folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 2005-ben Metabolizmus Díj-at kapott. Tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának. Az Európai Kardiológus Társaság kiemelt tagja (FESC).
Dr. Nyolczas Noémi Ph.D.
főorvos, osztályvezető helyettes, Kardiológiai Osztály, Állami Egészségügyi Központ, Budapest
Nyolczas Noémi egyetemi tanulmányait 1982-88 között a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán végezte. Ezt követően fél évig dolgozott a Szegedi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján egyetemi gyakornokként. Majd 1989-től a budapesti Orvostovábbképző Egyetem II. sz. belgyógyászati Klinikájára került, ahol egyetemi gyakornokként, majd tanársegédként és adjunktusként tevékenykedett. Itt tett 1993-ban belgyógyászat, majd 1997-ben kardiológiai szakvizsgát. 2001-ben védte meg PhD értekezését „Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure” címmel. 2006 óta az Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztályán dolgozik, osztályvezető helyettesként. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a szívelégtelenség áll. Ebben a témakörben rendszeresen tart előadásokat mind hazai, mind külföldi kongresszusokon. Tudomány tevékenységét 31 magyar és angol nyelvű publikáció, illetve 118 idézhető absztrakt és 2 könyvfejezet jellemzi. Folyamatosan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben. Több medikus TDK tevékenységét irányítja. 2005-2006 között részben az Osztrák Magyar Akció Alapítvány, részben az Osztrák Kardiológus Társaság ösztöndíjával az Allgemeines Krankenhaus, Kardiológiai részlegén dolgozott. Az „Examination of the administration of autologous bone marrow cells following acute myocardial infarction and in ischaemic cardiomyopathy to prevent or slow down the harmful cardiac remodelling and heart failure” című projectben vett részt. 1988 óta tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának. 2004 óta vesz részt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének munkájában. Jelenleg a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának Elnöke. A European Heart Failure Association tagja. 2003-ban Európiai Kardiológus Diplomát szerzett. 2004-ben elnyerte az Európia Kardiológus Társaság Fellow címét.
Dr. habil. Páll Dénes Ph.D.
egyetemi docens, I. sz. Belklinika, Debreceni Egyetem OEC
1991-ben „summa cum laude” minősítéssel szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetem. Végzés óta Debrecenben dolgozik, az I. sz. Belgyógyászati Klinika munkatársa. 1996-ban belgyógyászatból, 1998-ban kardiológiából tett sikeres szakvizsgát. 2001-ben elnyerte a Hypertonia Gondozás Minősített Orvosa címet, majd a Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben Egészségügyi szakközgazdász, menedzser másoddiplomát szerzett. Önálló epidemiológiai vizsgálatot szervezett és vezetett (Debrecen Hypertension Study), melynek eredményeképpen 2003-ban „summa cum laude” minősítéssel szerzett PhD fokozatot. Értekezésének címe: A serdülőkori hypertonia szűrése, a hypertóniások célszerv-károsodásának vizsgálata. 2003 óta az European Society of Hypertension specialistája. 2004 óta a Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belklinikán működő Regionális Hypertonia Centrum vezetője. 2007-ben habilitált, majd 2008-ban egyetemi docensnek nevezték ki. Tudományos munkássága eredményeként 81 lektorált közleménye jelent meg, melyek közül 19 angol nyelvű. In extenso közleményeinek impakt faktora: 37.43, független citációinak száma: 125. Két-két alkalommal kapta meg a Magyar Kardiológus Társaság Ifjúsági pályázatának 1. és 2. díját, majd 2004-ben a Gábor György Alapítvány első díját. 2006-ban Japánban az International Society of Hypertension Widimski díjában részesült. Tizenöt éve aktívan részt vesz a magyar és az angol nyelvű graduális és a posztgraduális oktatásban. Ez ideig 7 alkalommal szervezte meg Debrecenben a Regionális Hypertonia Napot. 2004 óta akkreditált PhD oktató. Témavezetése alatt egy PhD került megvédésre, egy másik hallgató pedig abszolutóriumot szerzett. További két PhD hallgató dolgozik irányítása alatt. Évek óta a Journal of Hypertension lektora. 2002 óta a Magyar Hypertonia Társaság vezetőségi, 2004 óta elnökségi tagja, az Ifjúsági Bizottság elnöke. 2009 óta az MHT vidéki titkára.
Prof. Dr. Rónaszéki Aladár Ph.D.
egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos, Kardiológiai Osztály, Péterfy Kórház és Baleseti Központ, Budapest
1981-ben „summa cum laude” általános orvosi diplomát szerzett Budapesten. A fővárosi Bajcsy Kórház Kardiológiai Osztályán lett belgyógyász majd kardiológus szakorvos. Közel négy évet töltött Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetem Kardiológiai Tanszékén, ahol 1989-ben megvédte PhD téziseit (Hemodynamic consequences of the timing of atrial contraction). 1991 és 1998 között az ARMUS corp. (San Francisco, USA) oktatási software fejlesztő orvostanácsadója másodállásban. 1993-tól 1998-ig a SOTE Oktató Kórházának (Kútvölgyi) Kardiológiai Osztályát vezette a kórház megszűntéig, 1998-tól a Péterfy Kórház és Baleseti Központ Kardiológiai Osztályát irányítja. 2003-tól a kórház Szakmai Tanácsadó Testületének elnöke, 2008-tól tudományos és oktatási igazgatója is. 1998-ban habilitált, 2001-től a Semmelweis Egyetem egyetemi magántanára. Előadói szinten beszél angolul, németül és franciául. Medikus korától, több mint 30 éve vesz részt a graduális és postgraduális orvosképzésben. A Kórélettani Intézet külső munkatársa is közel 30 éve. Hazai és nemzetközi publikációs aktivitása széleskörű, hazai és nemzetközi kongresszusok rendszeres előadója és szervezője illetve programigazgatója (2007-től Cascade, Paris, European Cardiogy Conferences), szakmai folyóiratok szerkesztőségi tagja. Az European Heart Journal rendszeres lektora. A Magyar Kardiológusok Társaságában (MKT) volt az Ifjúsági Bizottság elnöke (1991-1995), a Társaság főtitkára (2001-2004), majd külügyi alelnöke (2004-2007). 2007 óta nem vállal funkcióra jelölést az MKT-ban. Az Ifjúsági Kardiológus Napok rendezvény megalapítója (1993-). Az European Society of Cardiology (ESC) Fellow-vá választotta (FESC, 2002) és Európai Kardiológus diplomát adományozott (2002). Az American Heart Association Premium Professional Membership-jével rendelkezik (2003-). Választott tagként részt vett a Kardiológiai Szakmai Kollégium munkájában (2004-2009). Szakmai és társasági tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték. 2011 óta az International Teaching Faculty tagjaként az ESC „Update Programme in Cardiology” szervezője és közreműködője. A COR konferencia sorozat (Dilemmák és döntések a kardiológiában. Kinek? Mikor? Hogyan?) létrehozója és programigazgatója.
Dr. Rostás László
egységvezető főorvos, megyei kardiológus szakfőorvos, Kardiológiai Rehabilitációs Egység, Kaposi Mór Oktató Kórház, Mosdós
1972-ben summa cum laude minősítéssel végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Egyetemi évei alatt demonstratorként tevékenykedett a Donhoffer professzor által vezetett Kórélettani Intézetben. A gyakorló orvosi pályát a Tolna Megyei Kórház Belgyógyászati Intenzív és Kardiológiai Osztályán kezdte, s ott dolgozott 1991-ig. Ezt követően Mosdóson a Somogy Megyei Tüdő-és Szívkórház (2002-től a Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórháza) Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, 1993-tól Somogy megye kardiológus szakfőorvosa, 2006-ban az orvosigazgatói feladatokat is ellátta. A mosdósi kórházat 2007-ben összevonták a kaposvári Kaposi Mór Okató Kórházzal. 1977-ben belgyógyászatból, 1984-ben kardiológiából szerzet szakképesítést.1998-ban hypertonológus, 2001-ben Clinical Hypertension Specialist ,2006-ban szívgyógyász rehabilitológus címet nyerte el. 2008-tól honoris causa szívelektrofiziológus. A klinikai kardiológián belül szükebb szakmai érdeklődése a szív ritmuszavarainak diagnosztikája és therápiája. Részt vett a Kardiológiai Szakmai Kollégium ritmuszavarokra vonatkozó klinikai irányelveinek kidolgozásában. Több elektromos készüléket fejlesztett ki Rostás Zoltán és dr.Kellényi Lóránd villamosmérnökökkel (külső pacemaker, telemetriás intracardialis His-köteg regisztráló, a His-köteg és a kamrai késő potenciál noninvazív vizsgálatára alkalmas jelátlagolásos rendszer, noninvaziv foetalis EKG, transoesophageális programozható szívstimulátor). Tagja a Magyar Kardiológusok Társasága Tanácsadó Testületének (2001-től titkári feladatokat látott el), az Aritmia és Pacemaker Munkacsoport vezetőségének (2001-től titkár, 2004-től alelnök volt). 1995-től vezeti a Somogy Megyei Orvosi Hypertonia Klubot. Tíz könyvfejezetet írt, hazai és külföldi szaklapokban 92 publikációja jelent meg. Rendszeresen szervez megyei, regionális és országos szakmai fórumokat. 2010-ben Batthyány-Strattmannn László díj kitüntetésben részesült.
Prof. Dr. Simon Kornél Ph.D.
egyetemi magántanár, osztályvezető főorvos, Belgyógyászati Osztály, Siófoki Városi Kórház
Dr. med. habil. Simon Kornél egyetemi magántanár 1967-ben szerzett orvosi diplomát a pécsi tudományegyetemen, majd 10 éven át a az ottani 1. sz. Belklinikán dolgozott Dr. Jávor Tibor professzor mellett. Ezt követően Székesfehérvárra került, a Fejér Megyei Szent György Kórházba, ahol a kardiológiai belosztályt vezette. 2000. szeptembere óta a Siófoki Városi Kórház belgyógyászati osztályának vezető főorvosa. 1979-ben védte meg kandidátusi disszertációját, „Az orvosi beavatkozások kockázata, különös tekintettel a gyógyszer-mellékhatásokra” címmel.” 1995-ben habilitált a pécsi Orvostudományi Egyetemen „Az AMI kezelése az intenzív coronaria őrzőben” c. munkája alapján. Szakképesítése: belgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia, kardiológia, diabetológia Kollégiumi tagságok: Kardiológiai Szakmai Kollégium, Anaesthesiológiai Szakmai Kollégium. Vezetőségi tagságok: Magyar Kardiológusok Társasága, Magyar Diabetes Társaság, Magyar Belgyógyász Társaság Díjak: Magyar Belgyógyász Társaság díja – 1995., Magyar Kardiológusok Társaságának díja – 1995., 1999., Fejér megyei Berzsenyi Zoltán díj – 1995., Gábor György díj – 1997., Orvosi Hetilap Markusovszky díj – 1999., 2004., 2009., 2010. Civil Kurázsi díj – 2000., Batthyány –Strattmann László díj – 2002., Romhányi György díj – 2005., Pro Urbe Siófok – 2005., MKT pro societate – 2008., Orvosi Hetilap Markusovszky díj – 2009, Orvosi Hetilap Markusovszky díj - 2010.
Prof. Dr. Szatmári András Ph.D.
osztályvezető főorvos, c. egyetemi tanár, Gyermekkardiológiai Osztály, szakmai főigazgató helyettes, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
Tanulmányait Debrecenben végezte, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1979-ben általános orvosi diplomát szerez. Pályafutását tudományos ösztöndíjasként kezdi a Debreceni Orvostudományi Egyetem Tüdő-és Szívgyógyászati Klinikáján 1980-ban, majd még ebben az évben a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán folytatja munkáját. 1985-ben csecsemő-és gyermekgyógyászat, 1988-ban csecsemő- és gyermekkardiológiai szakvizsgát tesz. Szakmai tapasztalatait a hazai intézmények mellett Hollandiában a rotterdami Sophia Gyermekkórházban, az Erasmus Egyetem Akadémiai Egyetemi Kórházában szerezte kezdetben junior, majd senior staff tagjaként, akadémiai kórházi specialista jogkörrel (1989-1993). 1992-től az Erasmus Egyetem Informatikai Tanszékével közös kutatást végzett, mely 1998-ban befejeződött. 1993 után visszatérve Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályára a gyermekkori katéterterapiás módszereket hazánkban is bevezette a napi klinikai gyakorlatba. Jelenleg osztályvezető főorvos, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet szakmai igazgatója. Több hazai és külföldi társaságnak tagja, illetve tisztségviselője, többek között: Magyar Kardiológusok Társasága (MKT), Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGyT), Gyermekkardiológusok Európai Társasága (AEPC) – melynek 3 éven keresztül elnöke volt –, Európai Kardiológus Társaság (ESC) – éveken át és jelenleg is tisztségviselője, Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja és tisztségviselője, így az UEMS (Union of European Medical Specialists) Section Cardiology, European Board of Specialty in Cardiology (EBSC), Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium munkájában vesz részt. Regionális szakfelügyelő főorvos. Több külföldi azakmai folyóirat rendszeres lektora. (European Heart Journal, Heart, Cardiology in the Young (a nemzetközi szerkesztőbizottságnak is tagja), valamint sz American Heart Journal. 2000 óta egyetemi doktor (Ph.D) Impakt faktora: 53,45, független citációi száma: 211. 2009-ben c. egyetemi tanári címet kapott. Szakmai elismerései: Zárday Imre emlékérem (MKT), Fonó Reneé emlékérem (MKT&MGYT Gyermekkardiológiai Szekciója), Olasz Gyermekkardiológus Társaság és a Pan Arab Gyermekkardiológusok Társasága tiszteletbeli tagja. Több állami kitüntetésben részesült. Megkapta a Magyar Köztársaság Elnökének Arany Emlékérmét, valmint a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét (polgári fokozat).
Prof. Dr. Wittmann István Ph.D.
igazgató egyetemi tanár, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, POTE, Pécs
1984-ben summa cum laude eredménnyel végzett a POTE Általános Orvosi Karán. 1992-ben belgyógyászatból jelesre szakvizsgázott, 1997-ben megkapta a diabetológus minősítést, 2002-ben jelesre szakvizsgázott nephrológiából. Egyetemi pályafutás: Egyetemi pályafutása során 1979-1983. demonstrátorként dolgozott a POTE Biológiai Intézetében. 1984-1992. klinikai gyakornokként, 1992-1994. klinikai tanársegédként a POTE I. sz. Belgyógyászati Klinikáján, 1994-1995. klinikai tanársegédként a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott. 1995-1999. a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinika adjunktusa volt, 1999-2006. egyetemi docensként dolgozott. 1994 óta a II. sz. Belgyógyászati Klinika Diabetes Munkacsoportját vezeti. 1996-2006. a Nephrológia-Diabetológia Osztálynak a vezetője volt. 2001 óta a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Laboratoriumának vezetője. 2001-2006. a Klinika tudományos igazgatóhelyettese volt. 2006-tól a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum egyetemi tanára és igazgatója. 1986: Institut für Pharmakologie, Friedrich Schiller Universitaet, Jena, Németország; 1990-1991: Department of Biochemistry, The Mount Sinai Medical Center, New York, USA; 1993: Laboratoire de Biologie Cellulaire, Faculte des Sciences, Universite Catholique de Louvain, Louvain, Belgium. 1989-ben a Magyar Diabetes Társaság Elismerő Oklevelében részesült a Fiatal Diabetológusok Fórumán, Szekszárdon. 1996-ban a Magyar Nephrologiai Társaság Legjobb Fiatal Nephrológus Díját kapta, 1996-, 1997-, 1998-, 1999- és 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvoskar "Kiváló Gyakorlatvezető" címét nyerte el, és 1996-ban a Baranya Megyei Cukorbetegek Szövetsége "Cukorbetegekért" kitüntetésben részesítette. 2000-ben elnyerte a Pécsi Akadémiai Bizottság által fiatal kutatóknak alapított PAB Tudományos Díját. 2001-ben az Magyar Nephrológiai Társaság Kutatásfejlesztési díját kapta meg. A Magyar Diabetes Társaság Hetényi Géza emlékérmet és díjat adományozott neki 2008-ban. A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának vezetősége értékes munkásságának elismeréséül 2009-ben vándorgyűlési emlékéremmel tüntette ki. 1982-ben megjelent első tudományos közleménye óta folyamatosan a szabad gyökök biológiai és klinikai jelentőségével foglalkozik. Az utóbbi években a nitrogén monoxid szabad gyök, a nem-enzimatikus glikáció és a renin-angiotenzin rendszer a fő kutatási területe. Elsősorban a diabetologia, a nephrologia és az angiologia területén kutat. Szakmai előmenetel: 1998-ban védte meg Ph.D. téziseit "A nitrogén monoxid lehetséges szerepe az inzulin hatásának kifejlődésében. Adatok a diabeteses nephropathia pathogeneziséhez" címmel. 1999-ben a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum által kiírt egyetemi docensi pályázata nyert elfogadást. 2001-ben a PTE Általános Orvostudományi Karán habilitált, habilitációs előadásainak témája a diabeteses nephropathia volt. 2006-ban a PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum által kiírt egyetemi tanári pályázata nyert elfogadást. Tudományos közleményeinek száma 181, ebből 51 nemzetközi folyóiratban, 115 hazai magyar és angol nyelvű folyóiratban jelent meg. 15 könyvfejezet szerzője vagy társszerzője volt. Összesített impact faktora 111,741. Független citációs száma 227, ebből 184 angol nyelvű, 43 magyar nyelvű.

« Előadók A-K Előadók M-Z