Előadók

Szereplők A-K Szereplők M-Z »

Prof. Dr. Borbola József Ph.D.
egyetemi magántanár, kardiológus főorvos, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
1970-ben Summa cum laude eredménnyel végzett a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. 1970-1975. között szívritmuszavar kutatással foglalkozott a Szegedi Egyetem Gyógyszertani Intézetében. 1976. óta a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) Felnőtt Kardiológiai Osztályán dolgozik. Labor, belgyógyász és kardiológus szakvizsgákkal rendelkezik. A világ számos részén dolgozott: Tübingen (1975), Boston Harvard Egyetem (1985-1986), Chicago (St. Luke’s Medical Center 1986-1987), Madrid (1992). Fő érdeklődési területe a klinikai kardiológia mellett a szívritmuszavarok diagnosztikája és kezelési módjai (gyógyszeres, transzkatéteres ablációs, pacemaker, implantábilis cardioverter-defibrillátor). 1982-2003. között a GOKI Szívritmuszavar/Szívelektrofiziológiai/Transzkatéteres ablációs részlegének vezetője, 2000-ben a GOKI orvosigazgatója, 2003-2006. között a Felnőtt Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa. MTA kandidátusi fokozatot szerzett 1983-ban. 1996-ban habilitált (med.habil), PhD címet szerzett a Szegedi Egyetemen. 1999. óta egyetemi magántanár. Jelenleg részlegvezető kardiológus főorvosként dolgozik, invazív kardiológiai beavatkozásokat végez (coronarográfia, szívelektrofiziológiai vizsgálatok /EPS/), transzkatéteres ablációk (RFCA). Számos beavatkozást (WPW-RFCA /1994/, AVNRT-RFCA /1995/, VVICD /1992/ DDICD /1996/ implantáció) először végzett Magyarországon. 1996-1998. között az Európai Kardiológus Társaság (ESC) elnökségi tagja, kancellárja. Európai Kardiológus diplomája van. Hosszú ideig volt a Magyar Kardiológus Társaságának (MKT) főtitkára, illetve alelnöke (1989-2001). A San Marino Cardiac Society tiszteletbeli tagja. Alapító tagja a szívritmuszavarok diagnosztikájával és kezelésével foglalkozó európai társaságoknak (ECAS, EHRA), az ESC Aritmia és Pacemaker munkacsoportja nucleusának választott tagja volt. 2000-ben megalapítja és tudományos programigazgatója a „Budapest Cardiovascularis Szimpózium” néven jelentkező, nemzetközi részvétellel szervezett kardiológus továbbképző független fórumnak. 1998-ban az Európai Kardiológus Társaság elnöksége ezüst emlékéremmel tüntette ki. 1995-ben és 2001-ben Pro Societate (MKT) emlékérmet kapott. 2006-ban kardiológiai munkásságáért Gábor György emlékérmet kapott. A hazai Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja (1995-2003). 2005. óta országos kardiológus szakfelügyelő főorvosként (OSZMK) is dolgozik. Számos tudományos társaság (ESC, MKT, International Society of Cardiac Pacing and Electrophysiology, Alpa-Adria Cardiac Society, MOTESZ) elnökségi tagja. Számos könyvrészletet írt angol és magyar nyelven (Akadémiai Díj), több mint 300 tudományos közleménye jelent meg külföldi és hazai szaklapokban.
Dr. habil. Cziráki Attila Ph.D.
egyetemi docens, igazgató helyettes, PTE Szívgyógyászati Klinika
1982-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A POTE I. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Munkacsoportjában kezdte meg orvosi pályáját, ahol belgyógyász, majd kardiológus és klinikai farmakológus szakvizsgákat szerzett. 1992-95 között az USA-ban, a Medical College of Georgia Farmakológiai Intézetében végzett tudományos kutatásokat. Témája a pulmonalis kapilláris endothelhez, és a coronaria endothelhez kötött angiotenzin konvertáló enzim vizsgálata volt állatkísérletes modellben, valamint CABG műtéten átesett betegekben. Hasonló témában védte meg Ph.D disszertációját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1995-ben. 1996-ban Angliában a Royal Brompton & Harefield Hospital szív-tüdő transzplantációs központban dolgozott tudományos kutatóként. Vizsgálatait a szív-tüdő transzplantált betegeken végezte, ahol az endotheliális valamint a kilélegzett nitrogén-monoxid mennyiségét vizsgálta a perioperatív időszakban és a rejekciós események alatt. A PTE Általános Orvostudományi karán 2002-ben habilitációs oklevelet szerzett. Jelenleg a PTE Szívgyógyászati Klinikájának igazgató helyettese, a Kardiológiai Osztály és Kardiológiai Szakambulancia vezetője. Klinikai érdeklődési területe a non invazív kardiológiai eljárások, elsősorban az echokardiográfia. A Magyar Nemzeti Echocardiographiás Akkreditációs Bizottság tagja.
Dr. Dékány Miklós Ph.D.
főorvos, Kardiológiai Osztály, Állami Egészségügyi Központ
Summa cum laude minősítéssel elvégzett egyetemi tanulmányai után 2007 júliusáig, több mint negyven évig a sokféle elnevezést megélt, s egy ideig a SOTE keretei között is működő Szabolcs utcai kórház Belgyógyászati és Kardiológiai Osztályán dolgozott. 1970-ben belgyógyászatból, 1979-ben kardiológiából szakorvosi minősítést szerzett. 1995-ben később PhD-vé minősített kandidátusi fokozatot szerzett. Disszertációjának tárgya a dilatatív cardiomyopathia diagnózisának problémaköre és prognózisának megítélése, illetve az ezekhez felhasználható vértelen paraméterek értékelése volt. 2007 júliusa óta a HM-ÁEK Kardiológiai Osztályán főorvosi munkakörben dolgozik. Szakmai érdeklődése, gyakorlati és tudományos munkája elsősorban a szívizombetegségekre és a szívelégtelenségre, s az utóbbi kezelésének kérdéseire irányult. Egyik vezetője az osztályukon működő, az országban legnagyobb szívelégtelenség ambulanciának, gondozási programnak. A fent jelzett témakörökben írt közleményei és idézhető formában tartott előadásai száma meghaladja a 300-at. Számos külföldi tanulmányúton, többek között az Egyesült Államokban volt alkalma a szívelégtelenség kérdéseit tanulmányozni. Hat évig tagja volt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének. Három évig vezette a társaság Szívelégtelenség munkacsoportját, három évig elnökhelyettes volt a munkacsoportban, s jelenleg is tagja a munkacsoport vezetőségének. Ugyancsak tagja az MKT Tanácsadó Testületének, s az Európai Kardiológus Társaság Szívelégtelenség Egyesületének, valamint a társaság Szívizom és Pericardium Betegségek Munkacsoportjának is.
Prof. Dr. Forster Tamás Ph.D., az MTA doktora
igazgató egyetemi tanár, SZTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
1979-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1984-ben szakvizsgázott belgyógyászatból, és 21 éve dolgozik kardiológusként. Kezdettől fogva a 2. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központban dolgozott, végigjárva a szakmai és tudományos előmenetel minden lépcsőjét. 1991-ben az orvostudomány kandidátusa (jelenleg PhD), majd 2000-ben az MTA Doktora címet szerezte meg. 2002-ben a klinika tanszékvezető egyetemi tanárának nevezték ki. Kutatási területei: sportélettan, echocardiographia, cardiomyopathiák, illetve az ischaemiás szívbetegség diagnosztikája. A Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának előző elnöke. Az Európai Kardiológus Társaság tiszteletbeli tagja (FESC), az American College of Cardiology kiemelt tagja (FACC). Számos hazai és neves nemzetközi folyóirat hivatalos bírálója, a European Journal of Echocardiography szerkesztőbizottsági tagja.
Dr. Földesi Csaba László
osztályvezető főorvos, Elektrofiziológiai és Pacemaker Terápiás Osztály, Gottsegen György” Országos Kardiológiai Intézet (GOKI), Budapest
1996-ben Summa cum laude eredménnyel végzett a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. 1996-2001 között SZOTE Belgyógyászati Intenzív Terápiás Osztályán dolgozott és 1997-től csatlakozott a SZOTE elektrofiziológiai munkacsoporjához. 1999-től részállásban, 2001-től főállásban a “Gottsegen György” Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) Felnőtt Kardiológiai Osztályán dolgozik. A GOKI-ban kezdetektől az elektrofiziológiai munkacsoport tagja, 2004-től helyettes vezetője, 2008-tól pedig a GOKI Elektrofiziológiai és Pacemaker Terápiás Osztályának osztályvezető főorvosa. Fő érdeklődési területe a klinikai kardiológia mellett a szívritmuszavarok diagnosztikája és kezelési módjai (kiemelten a ritmuszavarok nem gyógyszeres kezelési módjai: invazív elektrofiziológia, abláció, pacemaker/ICD terápia). Belgyógyász (2001) és kardiológus (2003) szakvizsgákkal, továbbá magyar “Invazív Elektrofiziológiai” (2007), EHRA „Interventional Cardiac Pacing” (2009) és magyar GCP (2007) akkreditációkkal rendelkezik. 2001-2002-ben 10 hónapos Rómában a San Fillipo Neri Kórházban elektrofiziológus rezidensként dolgozott. 2010 óta tagja a Magyar kardiológus Társaság Elektrofiziológiai Munkacsoport Elnökségének. „PubMed” citált cikkeinek száma: 22 (ebből 9 magyar nyelvű). Nős, két gyermek édesapja.
Dr. Kassai Imre Ph.D.
főorvos, GOKI, Szívsebészet, Budapest
1988-ban szerzett diplomát a budapesti Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetemen. Orvosi pályáját az Országos Kardiológiai Intézet (később Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet – GOKI) Szívsebészeti Osztályán kezdte. 1993 óta sebész, 1994 óta szívsebész szakorvos. 1999-2005 között dolgozott Zalaegerszegen, ahol bevezette a szívmotor alkalmazása nélküli, u.n. OPCAB koszorúér műtéteket, valamint a cardioverter-defibrillátor (ICD) és reszinkronizációs (CRT) pacemaker beültetéseket. 2005-2007 között Budapesten a Városmajori Szívsebészeti Klinikán dolgozott, feladata a Klinika tevékenységén belül az OPCAB műtétek arányának növelése volt. 2007 januárja óta ismét a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet dolgozója. A 2000 óta Gyermekszív Központtal bővült Intézetben életkor és testméret szerinti megkötés nélkül végez szívműtétet, akár veleszületett, akár szerzett szívhiba teszi azt indokolttá. A szívelégtelenség modern kezelésének részeként munkahelyén 2008 óta a hosszú távú mechanikus keringéstámogatási (műszív) programot, valamint a transapicalis-CRT klinikai tanulmányt vezeti. 2009-ben védte meg „A szívcsúcs alkalmazása a szívsebészeti újításokban” című Ph.D. disszertációját. Külföldi tanulmányútjain az Egyesült Államokban (University of Pittsburgh Medical Center, 1998 és 2002), és Hollandiában (Thoraxcentre, Erasmus MC Rotterdam, 2007-2008) szerzett gyakorlatot a korszerű szívsebészeti eljárások minden területén. Szakmai érdeklődésének megfelelően tagja a Magyar Transzplantációs, a Magyar Szívsebészeti, a Magyar Kardiológus, a Magyar Sebész és az Európai Szív- és Mellkas-sebész Társaságoknak. A World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery alapító tagja.

Előadók A-K Előadók M-Z »