Diabeteszben és hyperlipidaemiában

Márk László

A diabetesz és a hiperlipidémia korunk leggyakoribb betegségének, az ateroszklerózisnak két major rizikófaktora. A cukorbetegség fennállása növeli a pitvarfibrilláció (PF) gyakoriságát. Több mint 17 ezer cukorbeteg valamint nemben és életkorban illesztett nem cukorbeteg megfigyeléses vizsgálatában az induláskor szignifikáns különbség volt a PF fennállásában (3.6 vs. 2.5%, P=0,0001). Az átlagosan 7,2 éves követési idő alatt az új PF fellépési gyakorisága 9,1/1000 betegév volt a cukorbetegek, és 6,6/1000 betegév a nem cukorbetegek körében. Az egyéb rizikófaktorokra való korrekció után azt állapították meg, hogy a diabetes fennállása 26%-kal növeli a PF kockázatát nőkben (HR 1,26, 95% CI 1,08 –1,46), ugyanakkor statisztikailag nem szignifikáns hatású férfiakban (1,09, 0,96 –1,24). Egy másik obszervációs tanulmányban több százezer beteg adatai alapján azt találták, hogy diabetes fennállása esetén 14,9%, hiányában 10,3% a PF gyakorisága (p<0,0001), multivariációs analízis szerint a cukorbetegség önnálló, jelentős rizikófaktora a PF-nak (OR 2,13, 95% CI 2,10-2,16; p < 0,0001). Diabetesben a PF gyakorisága emelésének mechanizmusaként feltételezhető kardiális autonóm neuropátia vagy a koronáriák mikrovaszkuláris betegségének fennállása, illetve cukorbetegséghez társuló elektrolit és egyéb eltérések, melyek a pitvar irritabilitását okozhatják. A statinok egyik pleiotróp hatása az antiaritmiás tulajdonságuk. Közel 30 000 szívinfarktuson vagy koronária revaszkularizáción átesett 65 évnél idősebb beteg 10 éves megfigyelése azt igazolta, hogy statinok alkalmazása szignifikánsan csökkentette az újkeletű PF előfordulását (HR 0,90, 95% CI 0,85-0,94). Egy, a közelmúltban közölt metaanalízis eredményei szerint statin adására szignifikánsan csökkent a rekurráló PF gyakorisága 9 rövid távú (OR 0,43, 95% CI 0,25-0,73, P=0,002) és 4 hosszú vizsgálatban (OR 0,81, 95% CI 0,68-0,97, P=0,02), ugyanakkor a szokásos és az intenzív statin terápia között nem volt különbség a PF kockázatának csökkentésében. Az utóbbi időben sok szó esik a JUPITER vizsgálat eredményei alapján felmerült a statinok a diabetesz gyakoriságát fokozó hatásáról. Ezt a kedvezőtlen hatást több metaanalízis is igazolta, azonban mindegyik arra is felhívja a figyelmet, hogy a kedvező hatások ezt sokszorosan felülmúlják, és hogy hiba lenne, ha ettől tartva elmaradna a statinok alkalmazása.

Nyomtatható verzió